Content: 90727125008293.__________.rar (278.06 KB)
Uploaded: 27.07.2009

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$1
Зміст
РОЗДІЛ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
§ 1. Поняття кримінального права
§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
§ 4. Система кримінального права
§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
§ 6. Наука кримінального права
РОЗДІЛ II Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ ІІІ Закон про кримінальну відповідальність
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
§ 2. Структура Кримінального кодексу
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
РОЗДІЛ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
РОЗДІЛ V Поняття злочину
§ 1. Поняття злочину та його ознаки
§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину
§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень
§ 4. Класифікація злочинів
РОЗДІЛ VI Склад злочину
§ 1. Поняття і значення складу злочину
§ 2. Елементи і ознаки складу злочину
§ 3. Види складу злочинів
§ 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
РОЗДІЛ VII Об´єкт злочину
§1. Поняття об´єкта злочину
§ 2. Предмет злочину
§ 3. Види об´єктів злочинів
РОЗДІЛ VІІІ Об´єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення об´єктивної сторони злочину
§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення
§ 4. Причинний зв´язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками
§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину
РОЗДІЛ IX Суб´єкт злочину
§ 1. Поняття і види суб´єктів злочину
§ 2. Поняття неосудності та її критерії
§ 3. Обмежена осудність
§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп´яніння
РОЗДІЛ Х Суб´єктивна сторона злочину
§ 1. Поняття і значення суб´єктивної сторони злочину
§ 2. Поняття і значення вини
§ 3. Умисел та його види
§ 4. Необережність та її види
§ 5. Змішана форма вини
§ 6. Мотив і мета злочину
§ 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
РОЗДІЛ XI Стадії злочину
§ 1. Поняття і види стадій злочину
§ 2. Закінчений злочин
§ 3. Незакінчений злочин і його види
§ 4. Готування до злочину
§ 5. Замах на злочин
§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
§ 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
РОЗДІЛ XII Співучасть у злочині
§ 1. Поняття і ознаки співучасті
§ 2. Види співучасників
§ 3. Форми співучасті
§ 4. Відповідальність співучасників
§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
§ 6. Причетність до злочину
РОЗДІЛ ХІІІ Повторність, сукупність і рецидив злочинів
§ 1. Вступні зауваження
§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
§ 3. Повторність злочинів
§ 4. Сукупність злочинів
§ 5. Рецидив злочинів
РОЗДІЛ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння
§ 2. Необхідна оборона
§ 3. Затримання особи, яка вчинила злочин
§ 4. Крайня необхідність
§ 5. Фізичний або психічний примус
§ 6. Виконання наказу або розпорядження
§ 7. Діяння, пов´язане з ризиком (виправданий ризик)
§ 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
РОЗДІЛ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
§ 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв´язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
§ 6. Звільнення
No feedback yet